FANDOM


註: 武將的頁面內容有可能尚未更新

No 武將 最新突破技能
253253i 上將潘鳳(5星)Aw26Aw11
311311i 陸遜(6星)Aw17Aw18Aw4Aw4
313313i 張頜(6星)Aw18Aw35Aw9Aw17
315315i 蔡文姬(6星)Aw26Aw12Aw27Aw35
317317i 太史慈(6星)Aw1Aw1Aw18Aw33
319319i 祝融(6星)Aw8Aw18Aw8Aw26
321321i 聖誕老人(5星)Aw2Aw2
323323i 雪人1(3星)Aw3Aw19
325325i 麋鹿1(3星)Aw1Aw21
329329i 熊寶寶1(3星)Aw2Aw23
441441i 荊州崔州平(4星)Aw1Aw4
443443i 潁川石廣元(4星)Aw1Aw5
445445i 汝南孟公威(4星)Aw1Aw6
464464i 冷箭馬忠(6星)Aw35Aw35Aw6
480480i 張飛(7星)Aw16Aw25Aw25Aw16
481481i 周瑜(7星)Aw16Aw26Aw26Aw16
482482i 華佗(7星)Aw9Aw35Aw16Aw16
483483i 諸葛亮(7星)Aw27Aw35Aw28Aw7
484484i 張遼(7星)Aw14Aw24Aw18Aw8
512512i 馬戲團小醜(5星)Aw2Aw2
514514i 雪人(3星)Aw3Aw19
516516i 麋鹿(3星)Aw1Aw21
520520i 熊寶寶(3星)Aw2Aw23
602602i 趙常侍(5星)Aw11Aw18
604604i 封常侍(4星)Aw10Aw19
606606i 段常侍(4星)Aw12Aw21
608608i 曹常侍(4星)Aw13Aw22
610610i 侯常侍(4星)Aw14Aw23
612612i 呂玲綺(5星)Aw13Aw33
683683i 管輅(6星)Aw2Aw18Aw1Aw4
685685i 水鏡(6星)Aw2Aw18Aw1Aw5
687687i 南華老仙(6星)Aw2Aw18Aw1Aw6
689689i 雷咒‧于吉(6星)Aw1Aw2Aw3Aw18
691691i 雅帝‧左慈(6星)Aw1Aw2Aw3Aw18
706706i 胡車兒(6星)Aw1Aw1
708708i 張碩(4星)Aw20Aw11
710710i 陳就(4星)Aw19Aw10
712712i 黃祖(5星)Aw21Aw12
714714i 鄧龍(4星)Aw22Aw13
716716i 蘇飛(4星)Aw23Aw14
730730i 陷陣‧高順(6星)Aw2Aw18Aw4Aw35
732732i 錦帆‧甘寧(6星)Aw2Aw18Aw5Aw35
734734i 虎豹‧曹純(6星)Aw2Aw18Aw6Aw35
736736i 劉邦(6星)Aw2Aw9Aw9Aw7
738738i 虞姬(6星)Aw2Aw2Aw33Aw35
740740i 張綉(6星)Aw18Aw4Aw18Aw4
742742i 張任(6星)Aw18Aw5Aw18Aw5
744744i 呂雉(6星)Aw18Aw6Aw18Aw6
746746i 落鳳‧龐統(6星)Aw18Aw7Aw18Aw7
748748i 樊噲(6星)Aw18Aw8Aw18Aw8
765765i 忠烈‧糜夫人(4星)Aw26Aw2
767767i 淳于導(4星)Aw2Aw27
769769i 晏明(4星)Aw1Aw23
771771i 夏侯恩(6星)Aw13Aw18
780780i 毌丘儉(4星)Aw10Aw1
782782i 王凌(4星)Aw14Aw2
785785i 逆轉王雙(5星)Aw18Aw27
795795i 烈弩黃忠(7星)Aw4Aw1Aw4Aw18
796796i 蒼龍關羽(7星)Aw5Aw1Aw5Aw18
797797i 破軍張飛(7星)Aw6Aw1Aw6Aw18
798798i 龍膽趙雲(7星)Aw7Aw2Aw7Aw18
799799i 龍騎馬超(7星)Aw8Aw1Aw8Aw18
821821i 趙熊(4星)Aw20Aw11
823823i 趙紳(4星)Aw22Aw13
825825i 趙觸(4星)Aw23Aw14
827827i 趙明(6星)Aw14Aw8
829829i 美玲(4星)Aw11Aw3
831831i 美美(4星)Aw23Aw15
833833i 美瑤(4星)Aw12Aw2
835835i 美亞(4星)Aw13Aw1
837837i WOF‧李典(5星)Aw4Aw18
839839i WOF‧夏侯杰(6星)Aw15Aw18
841841i 小炎帝‧土豆(5星)Aw4Aw11Aw16
843843i 小白‧兔(5星)Aw5Aw10Aw15
845845i 鳴人‧虎(5星)Aw6Aw12Aw6
847847i 佐助‧白虎(5星)Aw7Aw13Aw15
849849i 黑胡子‧王雙(5星)Aw8Aw14Aw17
851851i 路飛&悟空(6星)Aw5Aw8Aw27Aw18
853853i 九天‧玄女(6星)Aw11Aw12Aw13Aw4
855855i 冰凰‧精衛(6星)Aw10Aw12Aw14Aw5
857857i 森羅‧織女(6星)Aw12Aw13Aw14Aw6
859859i 龍宮‧龍女(6星)Aw13Aw25Aw24Aw33
861861i 月宮‧嫦娥(6星)Aw14Aw11Aw10Aw8
900900i 李堪(4星)Aw2Aw1
902902i 侯選(4星)Aw20Aw1
904904i 韓遂(6星)Aw10Aw12Aw3
906906i 着火的糧兵(4星)Aw27Aw1
908908i 潑水的糧兵(4星)Aw27Aw3
910910i 搶糧的糧兵(4星)Aw27Aw2
912912i 偷錢的糧兵(6星)Aw7Aw17
914914i 淳于瓊(5星)Aw14Aw25
967967i 劉辯‧劉協(6星)Aw10Aw12Aw27Aw24
969969i 靈思皇后(6星)Aw12Aw9Aw2Aw33
971971i 劉宏(6星)Aw13Aw3Aw2Aw33
973973i 張讓(6星)Aw14Aw3Aw18Aw33
10361036i 火之七星燈(4星)Aw2Aw20
10381038i [[({{Node-count limit exceeded|/|2}}星)]]1}}{{Node-count limit exceeded|19}}
104050i}} {{Node-count limit exceeded|name}}1}}{{Node-count limit exceeded|21}}
104250i}} {{Node-count limit exceeded|name}}3}}{{Node-count limit exceeded|22}}
104450i}} {{Node-count limit exceeded|name}}2}}{{Node-count limit exceeded|23}}
111750i}} {{Node-count limit exceeded|name}}11}}{{Node-count limit exceeded|18}}
112050i}} {{Node-count limit exceeded|name}}10}}{{Node-count limit exceeded|18}}
112350i}} {{Node-count limit exceeded|name}}12}}{{Node-count limit exceeded|18}}

您使用了廣告過濾軟體!


Wikia通過廣告運營為使用者提供免費的服務。我們對通過嵌入廣告過濾軟體訪問網站的使用者進行調整。

如果您使用了廣告過濾軟體,將無法使用我們的服務。請您移除廣告過濾軟體,以確保頁面正常載入。

查看其他FANDOM

隨機Wiki