FANDOM


因遊戲的持續發展,隨著武將和敵將數目、技能資料等的數據不斷增加,導致逆轉三國維基很多頁面都出現{{Node-count limit exceeded|001}}的超出負荷情況,所以我會更改部份武將的展示方式去解決問題,在已修復的頁面中,點擊武將圖示將不能直接連至該武將之頁面,或要從另一途徑,例子: 武將列表 ,敬請見諒。

相信大多玩家都會面對軍營內大量轉生道具,不知掉好還是留好,這頁資料希望可以幫到大家,軍營內之轉生道具是對應那個己出現的武將(註:己出現唷~),來決定保留多少數量。

如意篇

轉生道具 使用之武將
No.157No.001No.003No.005No.007No.009No.011No.013No.015No.017No.019No.021No.022No.025No.026No.029No.030No.033No.034No.037No.038No.067No.069No.071No.357No.359No.361No.363No.367No.369No.371No.373No.375No.377No.442No.444No.455No.457No.580No.581No.582No.693No.695No.713No.764No.768
No.158No.002No.003No.006No.007No.010No.011No.014No.015No.018No.019No.021No.022No.025No.026No.029No.030No.033No.034No.037No.038No.119No.125No.132No.134No.136No.138No.140No.284No.286No.288No.300No.302No.304No.306No.308No.357No.359No.361No.363No.367No.369No.371No.373No.375No.377No.442No.444No.459No.485No.487No.489No.555No.580No.581No.582No.601No.635No.764No.781No.808No.824No.836No.924No.1008No.1075No.1077No.1079No.1115No.1118No.1121
No.159No.003No.007No.011No.015No.019No.022No.023No.026No.027No.030No.031No.034No.035No.038No.039No.119No.125No.132No.134No.136No.138No.140No.203No.205No.207No.209No.211No.357No.359No.361No.363No.367No.369No.371No.373No.375No.377No.379No.382No.385No.388No.391No.394No.397No.400No.403No.406No.440No.442No.444No.461No.469No.471No.473No.475No.477No.580No.581No.582No.601No.607No.609No.713No.766No.779No.790No.808No.820No.822No.828No.830No.836No.874No.877No.880No.883No.886No.889No.891No.893No.895No.897No.909No.1010No.1055No.1057No.1059No.1063No.1065No.1075No.1077No.1079No.1116No.1119No.1122No.1288
No.223No.004No.008No.012No.016No.020No.023No.027No.031No.035No.039No.120No.126No.129No.131No.188No.212No.213No.214No.215No.216No.218No.220No.222No.306No.308No.331No.333No.335No.337No.339No.365No.469No.471No.473No.475No.477No.557No.558No.580No.581No.582No.587No.588No.589No.770No.772No.790No.809No.826No.836No.868No.874No.875No.877No.878No.880No.881No.883No.884No.886No.887No.889No.890No.891No.892No.893No.894No.895No.896No.897No.898No.926No.945No.947No.954No.956No.958No.960No.962No.1016No.1061No.1067No.1069No.1081No.1083No.1109No.1116No.1122No.1170No.1171No.1172No.1173No.1174
No.429No.379No.380No.382No.383No.385No.386No.388No.389No.391No.392No.394No.395No.397No.398No.400No.401No.403No.404No.406No.407No.414No.416No.418No.420No.422No.663

古卷篇

轉生道具 使用之武將
No.160No.002No.003No.021No.022No.023No.041No.042No.051No.052No.072No.073No.075No.077No.078No.088No.098No.099No.113No.114No.128No.132No.160No.202No.203No.226No.236No.255No.256No.290No.320No.367No.440No.511No.521No.580No.631No.665No.707No.828No.980No.996No.1035No.1037No.1075No.1101No.1115No.1170No.1186
No.161No.006No.007No.025No.026No.027No.043No.044No.054No.055No.074No.075No.080No.090No.101No.102No.116No.117No.134No.161No.204No.205No.228No.238No.257No.258No.292No.322No.369No.377No.455No.485No.513No.523No.553No.581No.603No.633No.667No.709No.779No.830No.907No.974No.975No.998No.1037No.1039No.1077No.1103No.1118No.1171No.1187
No.162No.010No.011No.029No.030No.031No.045No.046No.057No.058No.073No.076No.077No.082No.092No.104No.105No.119No.120No.136No.162No.206No.207No.230No.240No.259No.260No.294No.324No.371No.457No.459No.487No.493No.495No.515No.525No.582No.635No.669No.808No.832No.1000No.1010No.1035No.1039No.1079No.1105No.1121No.1172No.1188
No.163No.014No.015No.033No.034No.035No.047No.048No.060No.061No.084No.094No.107No.108No.122No.123No.138No.163No.208No.209No.232No.242No.246No.261No.262No.296No.326No.373No.446No.517No.527No.607No.637No.671No.834No.899No.941No.978No.1002No.1041No.1043No.1107No.1173No.1189
No.164No.018No.019No.037No.038No.039No.049No.050No.063No.064No.086No.096No.110No.111No.125No.126No.130No.140No.164No.210No.211No.234No.244No.263No.264No.298No.328No.375No.489No.519No.529No.609No.639No.673No.715No.781No.824No.943No.1004No.1014No.1041No.1043No.1111No.1174No.1190No.1290
No.165No.023No.027No.031No.035No.039No.052No.055No.058No.061No.064No.073No.075No.077No.089No.091No.093No.095No.097No.099No.102No.105No.108No.111No.114No.117No.123No.142No.144No.146No.148No.150No.187No.189No.191No.193No.195No.217No.219No.221No.226No.228No.230No.232No.234No.236No.238No.240No.242No.244No.290No.292No.294No.296No.298No.310No.312No.314No.316No.318No.365No.395No.398No.401No.404No.407No.469No.471No.473No.475No.477No.497No.500No.503No.808No.840No.842No.844No.846No.1012No.1035No.1037No.1039No.1041No.1043No.1055No.1057No.1059No.1061No.1063No.1170No.1171No.1172No.1173No.1174No.1186No.1187No.1188No.1189No.1190No.1191No.1192No.1193No.1194No.1195No.1292
No.430No.379No.380No.382No.383No.385No.386No.388No.389No.391No.392No.394No.395No.397No.398No.400No.401No.403No.404No.406No.407No.414No.416No.418No.420No.422No.663

玉佩篇

轉生道具 使用之武將
No.166No.066No.072No.078No.088No.098No.113No.166No.202No.255No.521No.541No.665No.848No.905No.920No.980No.1101No.1292
No.167No.068No.074No.080No.090No.101No.116No.167No.204No.257No.523No.633No.667No.709No.922No.975No.1103No.1118
No.168No.070No.076No.082No.092No.104No.119No.168No.206No.259No.493No.495No.525No.543No.669No.924No.1105No.1121No.1292
No.169No.084No.094No.107No.122No.169No.208No.246No.261No.527No.545No.637No.671No.713No.978No.1107
No.170No.086No.096No.110No.125No.170No.210No.263No.529No.639No.673No.768No.781No.943No.1111

環佩篇

轉生道具 使用之武將
No.171No.052No.067No.088No.098No.113No.128No.203No.255No.256No.521No.605No.616No.697No.701No.840No.901No.920No.996
No.172No.055No.069No.090No.101No.116No.205No.257No.258No.523No.603No.605No.618No.711No.779No.842No.922No.998No.1008
No.173No.058No.071No.092No.104No.119No.207No.259No.260No.525No.605No.620No.711No.808No.844No.1000No.1010
No.174No.061No.094No.107No.122No.209No.246No.261No.262No.527No.622No.766No.834No.846No.848No.899No.984No.1002No.1065
No.175No.064No.096No.110No.125No.130No.211No.263No.264No.529No.609No.624No.715No.781No.986No.1004No.1018

魔刃篇

轉生道具 使用之武將
No.152No.003No.023No.067No.073No.075No.077No.089No.099No.114No.115No.132No.142No.187No.188No.226No.236No.237No.256No.290No.300No.310No.541No.551No.601No.616No.682No.683No.697No.701No.707No.729No.739No.749No.816No.820No.828No.840No.852No.874No.890No.901No.920No.926No.964No.996No.1006No.1016No.1051No.1067No.1213No.1292
No.153No.007No.027No.069No.075No.091No.102No.117No.118No.134No.144No.189No.190No.217No.228